LÅT OSS GÖRA SIBBO

TILL EN GENUINT

BARN- OCH

FAMILJEVÄNLIG

KOMMUN

Olen Itä-Uudenmaan aluevaaliehdokas numerolla 20 

Som kommuninvånare och mamma vill jag göra mitt bästa för att alla i Sibbo, också barn och unga, ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden.

NU ÄR DET DAGS

·      att budgetera på ett sätt som inte skär i medlen för barn, unga, äldre, sjuka, funktionsnedsatta och mindre bemedlade

·      att säkerställa att alla skolorna i Sibbo har fungerande hälsovård, kurators- och psykologtjänster och skolskjutsar, och tillräckligt med lärare och läromedel

·      ta i bruk en hobbysedel som ger mindre bemedlade barn och unga möjlighet till fritidsintressen och att göra upp en hållbar plan för Hobari-verksamheten som når ut till alla barn

·      att informera invånarna, också barn och unga, bättre om kommunala beslut, och att bättre ta fasta på deras förslag 

·      att arbeta för att vi får en simhall till Sibbo

·      att främja klimatsmart mat, miljösmarta upphandlingar, träbyggande och bostadsområden som platsar i en landsortskommuns centra 

·      att stödja konstnärernas möjligheter till arbete och sysselsättning och säkerställa kulturväsendets resurser att utveckla kommunens kulturutbud och kulturfostran