LÅT OSS
GÖRA SIBBO
TILL EN BARN- OCH
FAMILJEVÄNLIG
kommun.

Bedömningar av beslutens konsekvenser för människor och miljö hör till både statens och kommunernas lagstadgade uppgifter. Konsekvensbedömningarna garanterar att beslutsfattandet är transparent: såväl beslutsfattare, kommunanställda som invånare har lättare att förstå vilka fakta besluten grundar sig på.

Barn och unga ska höras i sådana förvaltningsåtgärder och utvecklingen av tjänster som berör dem. På riksnivå har det tagits fram goda verktyg för hörande av barn, unga och familjer och för konsekvensbedömning av beslut som rör människor, också för ekonomisk planering och budgetering. De ska nu tas i bruk i Sibbo.

Vi i Sibbo har dock ännu en bit kvar till en konsekvent barn- och familjevänlig politik. Vi har emellertid alla förutsättningar att utvecklas till en genuint barnvänlig kommun. Det här vill jag arbeta hårt för om jag blir vald till kommunal beslutsfattare. På det här området har jag i egenskap av sakkunnig inom barns rättigheter gedigen kunskap och mycket att ge och dela med mig.

Just nu är det på många sätt viktigt att agera lokalt eftersom man måste ingripa i rasism, hatretorik, våld, ensamhet och mobbning som kan drabba alla, men i synnerhet barn och unga. Här spelar skolor och läroinrättningar en betydande roll.

Vi måste kunna garantera att barnen mår bra i skolan. Vi måste satsa på inlärningen och den hobbyverksamhet som sker i samband med skoldagen. Barnen och de unga ska också själva få delta i att utveckla likvärdiga hobbyaktiviteter i sina skolor.

Coronapandemin har förvärrat fattigdomen bland barnfamiljer och olikjämlikheten i Finland – också i Sibbo. Pandemin har också rubbat människors välfärd: de kämpar med arbetslöshet, konkurser, permitteringar, fördröjda studier. Många kommuner i Finland, även i Sibbo, har man redan tillgripit hårda nedskärningar.

Att skära i medlen till barn, unga och andra sårbara grupper nu kommer senare att leda till långvarigt illamående hos människor. Budgeten måste planeras väl. Många kommuner utövar en utomordentlig barnbudgetering. Det är dags också för Sibbo att ta i bruk verktygen för barnbudgetering. Genom att använda dem sparar kommunen pengar och inriktar tjänsterna rätt.