Yhdessä

lasten,

nuorten ja

perheiden

puolesta

Olen itä-uudenmaan aluevaaleissa ehdokkaana numerolla 20

Mikäli minut valitaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, lupaan huolehtia siitä, että rakennan vahvaa perustaa ihmisoikeuksien toteutumiselle hyvinvointialueiden päätöksenteossa ja palveluissa. Tämä vaatii perusteellista ja jatkuvaa tietoon pohjaavaa päätöksentekoa ja ihmisvaikutusten arviointia. Tätä varten tulee olla myös palveluita käyttävien osallisuuden ja kuulemisen toteutustavat, prosessit ja rakenteet kunnossa.

Hyvin tärkeää on huolehtia erityisesti lasten ja nuorten osallisuudesta ja kuulemisesta. Hyvinvointialueilla tulee ottaa käyttöön ja kehittää lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia. Näistä tiedän työni kautta paljon ja haluan antaa tämän tietämykseni hyvinvointialueen käyttöön.

 

Sosiaalipalvelujen järjestämisen täytyy saada vahva sija hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Sosiaalipalveluilla on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus mm. perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Kannatan perhekeskusmallia, koska sen avulla perheet, lapset ja nuoret saavat keskitetysti tukea.

Haluan osaltani varmistaa, että hyvinvointialueen palvelut turvataan niin, että myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen monialainen osaaminen saa sijaa. Pyrkimyksenäni  on huolehtia, että Suomessa tällä hallituskaudella hyväksytyn kansallisen lapsistrategian tavoitteet toteutuvat myös hyvinvointialueella.

Pitkään kestänyt koronapandemian jälkihoito tulee olemaan yksi hyvinvointialueiden järjestäytymisvaiheen päätehtävistä hoitovajeen korjaamiseksi.

Nyt on tärkeää huolehtia lapsille ja nuorille suunnatusta moniammatillisesta oppilashuollosta sekä riittävistä ja tavoitettavissa olevista mielenterveyspalveluista.

 

Hyvinvointialueen palveluiden sujuvuus on kiinni siitä, että tietojärjestelmät ovat kunnossa ja potilaiden tiedot ovat turvassa, mutta myös sujuvasti käytössä parhaiden palveluiden varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvoinnista, jaksamisesta, koulutuksesta ja palkkauksesta on pidettävä erityistä huolta, jotta saadaan taattua pysyvyyttä ja laatua.

Päätöksenteon tulee aina pohjata ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseen. Kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee panostaa tekemällä huolellisia ihmisvaikutusarviointeja. Haavoittuvia ryhmiä ovat mm. lapset ja nuoret,  iäkkäät ihmiset, vammaiset, kroonisesti sairaat, vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat.

Terveyttä ja hyvinvointia on tavoiteltava hyvässä yhteistyössä yli puoluerajojen.

Itä-Uudenmaan aluevaltuuston tulee 

1. taata lasten ja nuorten aito osallisuus hyvinvointialueilla: rakenteet ja kuulemisen tavat on saatava niin hyvin kuntoon, että myös haavoittavassa asemassa olevia kuullaan ja heidän ehdotuksiaan viedään eteenpäin, kun palveluja arvioidaan ja kehitetään. 

2. nimetä hyvinvointialueelle lasten ja nuorten asioista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on taata kansallisen lapsistrategian toimeenpano eli turvata lasten oikeuksien toteutuminen ja seuranta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. 

2. varmistaa perhekeskusmallin sisällyttäminen alueen hyvinvointialuestrategiaan.

3. seurata sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimivuutta.

4. huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollosta niin, ettei lastensuojelun tarve entisestään lisäänny ja ettei lapsiperheköyhyys syvene Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

5. ottaa järjestöt ja monimuotoiset kansalaistoimijat mukaan kumppaneiksi, kun palvelurakenteita ja palveluita suunnitellaan, ja hyvinvointitietoa kerätään.

6. varmistaa lasten huomioiminen pelastustoimen valmiustoiminnassa silloin, kun aluetta kohtaa häiriötilanne, poikkkeusolot tai suuronnettomuus.

Viimeaikaisia ajatuksiani

Lapsibudjetoinnin aika on tällä valtuustokaudella

Valtuustoryhmät ovat juuri jättäneet aloitteensa kunnan talousarvion jatkovalmisteluun. Mikäli Sipoossa tehtäisiin jo lapsibudjetointia, nyt olisi se aika, jolloin koottaisiin tietoa siitä, millaisen osan yhteisistä, myös lapsille kuuluvista voimavaroista kunta...

Jotta jokainen lapsi ”saisi vain olla rauhassa.”

Tämä kirjoitus puolustaa sen pikkutytön yhdenvertaista elämää, joka on useasti pohtinut, miten olisi jokin konsti piiloutua bussissa penkin selkänojan taakse niin, ettei kukaan huomaisi. ”Ymmärrätkö? Että saisi vain olla rauhassa. Omissa oloissaan. Siitä haaveilen.”...

Nyt on oltava rohkea

Minua on onniteltu siitä, että ryhdyin ehdolle. Kiitoksia on tullut mm. siitä, että jaksan ja uskallan. Tässä siksi muutama sana jaksamisesta ja uskaltamisesta. Yllätyin kerran, kun eräs kollegani kertoi minulle, että olen hänen mielestään rohkea. Ihmettelin asiaa.,...